OBJEDNÁVKA
Mn. Produkt Cena
0
Zatím nemáte vybranou žádnou službu.
Tabulka rychlostí

Tabulka rychlostí


Tarif
/Obchodní název
D - download U - upload
Minimální Běžná Maximální
/inzerovaná
Minimální Běžná Maximální
/inzerovaná
Air 15 6 12 15 2 3 4
Air 25 10 20 25 2 3 4
Air 30 12 25 30 2 3 4
Air 50 20 45 50 1 3 4
Air 100 6G 35 90 100 5 7 10
Air 250 6G 90 210 250 5 7 10
Fiber 50M 35 45 50 5 8 10
Fiber 100M 35 95 100 5 8 10
Fiber 250M 90 210 250 5 8 10

Rychlost stahování - D - download

Rychlost nahrávání - U - upload

Maximální / Inzerovaná - maximální odhadovaná rychlost vzhledem k použité technologii

Minimální - rychlost, na kterou může klesnout běžná rychlost po velmi omezenou dobu a v době vytížení sítě

Běžná - rychlost, kterou by mohl Účastník očekávat a reálně dosahovat většinu času využití služby při stahování a nahrávání dat

Výše uvedené údaje (Mbps) znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.: Mbps = megabit za sekundu.

Poskytovatel neomezuje objem stahovaných dat (nestanovil datový objem) a nesnižuje tak rychlost stahování ani nahrávání dat. Odchylka od inzerované rychlosti nemá zásadní vliv na výkon práva Účastníka na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru, a to bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo Poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu. Reálný dopad je takový, že vyhledávaná informace, popř. využívaná služba může být načtena rychleji, případně pomaleji.